Contact

Heeft u vragen over de sanering en de herontwikkeling van het EMK-terrein, dan kunt u contact opnemen met onderstaande personen.

Sanering:

DCMR 

email: info@dcmr.nl

website: http://www.dcmr.nl

Milieu (overlast):

DCMR Meldkamer 

Telefoon: 0888-333555

website: http://www.dcmr.nl

Gezondheid:

GGD

email: gb&mggd@rotterdam.nl

website: http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl

Herontwikkeling (ro):

Gemeente Krimpen aan den IJssel

email: gemeente@krimpenaandenijssel.nl

telefoon: 140180 

website: http://www.krimpenaandenijssel.nl