Van EMK naar Stormpolderdijk

Als het terrein straks is gesaneerd, biedt het veel kansen. De gemeente wil dat in deze volledig vernieuwde, groene omgeving bedrijven de mogelijkheid krijgen om zich te vestigen. Het is de verwachting dat in 2018 de eerste bedrijfskavels aan de Stormpolderdijk kunnen worden verkocht.

 

impressie 'stormpolderdijk'

Voorontwerp-bestemmingsplan

De gemeente heeft voor het terrein en een aantal direct daaraan grenzende percelen een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Uiteraard blijft de bestemming van deze omgeving bedrijvigheid. In het nieuwe plan zijn aanpassingen doorgevoerd in de infrastructuur, wordt het mogelijk om een langshaven te creëren en komt er ruimte voor een groengebied.

Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 11 februari tot en met 24 maart 2016. Het voorontwerp is in te zien op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0542.Stormpolderdijk-vo01

Verdere procedure bestemmingsplan

Meer informatie over bestemmingsplannen vindt u hier: http://www.krimpenaandenijssel.nl/Bestemmingsplannen-informatie