Geschiedenis

De eerste industriële activiteit op het latere EMK-terrein was een steenbakkerij in de zestiende eeuw. In die tijd waren meer van dit soort bedrijven gevestigd langs de Hollandsche IJssel.

In 1894 werd een Hinderwetvergunning aangevraagd voor het vestigen van een koolteerfabriek. In 1895/1896 start de “Maatschappij tot bereiding van koolteerproducten” met productie. Door de destillatie van koolteer werden allerlei producten gefabriceerd, bijvoorbeeld pek, wegenteer en creosootolie. Na 1918 werd de productie voortgezet onder de naam N.V. Utrechtse Asfaltfabriek, die in 1952 fuseerde met de Teerunie uit Uithoorn. Naast de destillatiefabriek zijn een carbolzuurfabriek en een benzolfabriek actief geweest. De destillatie van steenkoolteer heeft tot 1957 plaatsgevonden, daarna werd de grondstof steenkoolteer per (zee)schip aangevoerd en opgeslagen. Omstreeks 1959 wordt de naam gewijzigd in Cindu N.V. In 1970 heeft Cindu N.V. haar activiteiten op het EMK-terrein beëindigd.

Inrichting van het oude EMK-terrein

In de periode 1941-1952 zijn de vaste afvalstoffen die bij de productieprocessen vrijkwamen als ophoogmateriaal gestort op het noordoostelijke gedeelte van het buitendijkse terrein (voormalige fabrieksterrein van de Cindu) en op een terrein ten noordoosten van de waterkerende muur tussen de Stormpolderdijk en de Sliksloot. Na 1952 zijn de vaste afvalstoffen per schip afgevoerd. Het is waarschijnlijk dat de vaste afvalstoffen voor 1941 ook zijn gestort of toegepast als ophoogmateriaal. De vloeibare, chemische afvalstoffen werden normaliter niet in de bodem of het grond- en oppervlaktewater gebracht. Het koelwater, proceswater en ammoniakwater werden geloosd op de Hollandsche IJssel.

In 1970 vestigde de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) zich op het terrein. Onder de Hinderwetvergunning van Cindu start de EMK met het inzamelen van afvalolie om deze weer op te werken tot brandstof en daarna te verkopen. Toen deze handel niet winstgevend bleek, is de EMK overgegaan tot het inzamelen, opslaan en verwerken van (chemische) afvalstoffen, onder andere afkomstig van de chemische industrie en ziekenhuizen. Vaste en vloeibare afvalstoffen zijn op het terrein en in de Hollandsche IJssel terecht gekomen. Daarnaast was sprake van sterk achterstallig onderhoud en veelvuldig overtreden van de milieuwetgeving. Eind jaren zeventig werd de EMK een werkmaatschappij van de Uniser Holding B.V. In 1980 zou het bedrijf verplaatst worden naar Moerdijk, maar in dat jaar is het bedrijf failliet verklaard.