Sanering EMK

Tussen 2011 en 2015 is er veel onderzoek gedaan naar de vervuiling van het EMK-terrein. Inmiddels is duidelijk wat er precies in de bodem zit en hoe je dat het beste weg kunt halen met gerichte sanering. Concreet betekent dit dat er 20.000 m2 grond gesaneerd moet worden.

Onderzoek EMK-terrein

Raamsaneringsplan

De eerste stap op weg naar sanering is het opstellen van een raamsaneringsplan. In het raamsaneringsplan worden de (wettelijke) doelstellingen voor de bodemkwaliteit beschreven en de maatregelen die minimaal nodig zijn om de herontwikkeling van het terrein mogelijk te maken.

Het voorkomen van hinder en overlast is minstens zo belangrijk. Daarom is als onderdeel van het raamsaneringsplan ook een omgevingsplan opgesteld. De GGD is hierbij een belangrijke partner om te beoordelen of de maatregelen die worden voorgesteld ook echt de gezondheid van de bewoners en werknemers van bedrijven in de omgeving garanderen.

Het raamsaneringsplan EMK-terrein (inclusief omgevingsplan) heeft vanaf 11 februari tot en met 23 maart 2016 ter inzage gelegen. U kunt het plan inzien via onderstaande link:

Raamsaneringsplan: http://dcmr.gisinternet.nl/downloads/pdf/27/22085627.PDF

Beschikking: http://dcmr.gisinternet.nl/downloads/pdf/50/22087650.PDF