Sanering en herontwikkeling EMK

Aan de rand van de Stormpolder op de kruising van de Hollandsche IJssel en de Sliksloot ligt het (voormalige) EMK terrein. Het terrein is zwaarvervuild. Het is de bedoeling dat het terrein binnen enkele jaren weer als bedrijven terrein kan worden gebruikt. Maar voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren.

Van EMK naar Stormpolderdijk

Kaart EMK-terrein

Van wie is het terrein?

Het EMK-terrein is van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond twee opdrachten gegeven:

  1. Beheer de bodem van het huidige EMK-terrein;
  2. Doe onderzoek naar de mogelijkheden om het terrein te saneren en bereidt deze sanering voor.

Inmiddels is duidelijk dat het EMK-terrein gesaneerd kan worden. Het Rijk heeft hier geld beschikbaar voor gesteld.

Als het terrein gesaneerd is koopt de gemeente Krimpen aan den IJssel het terrein van het Rijk.

Lees meer over de organisatie